Rudzcy strażacy mają swój sztandar.
Radość, duma, podniosłość towarzyszyły pięknej uroczystości nadania i poświęcenia sztandaru Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

2015 Danuta Pietraszewska

A+