SIEDEM MLD NA LIKWIDACJĘ KOPALŃ!
O 4 mld złotych zwiększył PiS limit wydatków na likwidację kopalń, ale nie chce podać, których kopalń oprócz Pokoju, Ruchu Śląsk i KWK Krupiński będzie ten proces dotyczył.

2015 Danuta Pietraszewska

A+