Spotkanie polsko - indyjskiej grupy bilateralnej
Bardzo ciekawe spotkanie odbyła dzisiaj bilateralna grupa polsko-indyjska w polskim parlamencie. Spotkaliśmy się z nowym ambasadorem Indii w Polsce, którym jest pan Tsewang Namgyal. Rozmawialiśmy o wielu płaszczyznach współpracy, również na szczeblu regionów.

2015 Danuta Pietraszewska

A+