Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnikiem Republiki Armenii w Polsce
Dzisiaj, jako przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych podejmowałam ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnika Republiki Armenii w Polsce, Pana Edgara Ghazaryana. Mimo, że wizyta miała charakter kurtuazyjny, wymieniliśmy mnóstwo uwag i informacji o funkcjonowaniu mniejszości Ormian w Polsce i o mniejszościach narodowych i etnicznych występujących w Armenii. W tym ciekawym spotkaniu brał również udział wiceprzewodniczący KMNiE pan poseł Ryszard Galla.

IMG_0258IMG_0253
2015 Danuta Pietraszewska

A+