Spotkanie z ambasadorem Niemiec
Wczoraj miałam przyjemność gościć jako przewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych ambasadora Niemiec Pana Rolfa Nikela. Rozmawialiśmy o regulacjach polskich i niemieckich dotyczących wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce w swobodnym wyrażaniu, zachowaniu i rozwijaniu swej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej, narodowej i religijnej. O tych m.in. kwestiach mówi „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, którego 25 rocznicę powstania będziemy obchodzić w czerwcu br. W 2010 roku Rząd Federalny i Rząd RP powołał tzw. Okrągły Stół, którego zadaniem jest nadzorowanie skuteczności realizacji zapisów Traktatu. W spotkaniu uczestniczył również jedyny przedstawiciel mniejszości niemieckiej w Sejmie pan poseł Ryszard Galla.
Rozmowa toczyła się w miłej i konstruktywnej atmosferze. Warto pielęgnować nasze dobrosąsiedzkie stosunki i efektywną współpracę.


botschafterrn
2015 Danuta Pietraszewska

A+