Spotkanie z nową Ambasador Indonezji Panią Siti Nugraha Mauludiah.
Na zaproszenie nowo mianowanej Ambasador Indonezji Pani Siti Nugraha Mauludiah polsko-indonezyjska grupa współpracy międzyparlamentarnej, której przewodniczę, odbyła spotkanie w ambasadzie indonezyjskiej. Pani Ambasador podjęła naszą grupę lunchem i w bardzo przyjemnej atmosferze rozmawialiśmy o perspektywach współpracy polsko-indonezyjskiej. Pani Ambasador życzymy wielu sukcesów na tym zaszczytnym stanowisku.🌹

2015 Danuta Pietraszewska

A+