Spotkanie z Panem Adamem Lipińskim, pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.
Dziś, jako Prezydium Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Pan Ryszard Gala i ja, a także stały doradca Komisji prof.Lech Nijakowski spotkaliśmy się w Kancelarii Rady Ministrów z Panem ministrem Adamem Lipińskim w celu omówienia możliwości zmian Statucie i Ustawie o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2015 Danuta Pietraszewska

A+