Sprawa jerzyków, ciąg dalszy...
Z odpowiedzi Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynika, że tylko w trakcie prowadzenia robót termomodernizacyjnych zabezpiecza się odpowiednią ilość budek lęgowych. W następnym sezonie, po ukończonej termomodernizacji budynków, ptaki muszą radzić sobie same, budek lęgowych nie uwzględnia się w budynkach. Termomodernizacja całego osiedla jest jednoznaczna z likwidacją warunków bytowania tych ptaków na osiedlu.
Komary nas zjedzą?

2015 Danuta Pietraszewska

A+