6 najważniejszych zmian dla Polski...
2015 Danuta Pietraszewska

A+