Takie informacje cieszą i motywują!
Klub Młodego Odkrywcy z byłego Gimnazjum nr 5 w Rudzie Śląskiej "Dociekliwi i Ciekawi" w konkursie "Nauka dla Ciebie" pod opieką pań: Ewa Pawlik i Zuzanna Grześka, zakwalifikował się do drugiego etapu tego konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik.
Na 53 zespoły zajęli 1 miejsce, co niezmiernie cieszy. Przed nimi etap 2, ale już w szkole.
Obecnie przebywają na warsztatach szkoleniowych "Letnia Szkoła Prototypowania" organizowanych przez Centrum Nauki Kopernika.

2015 Danuta Pietraszewska

A+