W polityce trzeba być skutecznym
Spot   <------ To zrobiłam "ekstra" dla mojej małej ojczyzny - Śląska (zobacz spot klikając w napis)

 

SKUTECZNA DLA ŚLĄSKA
 • - 110 mln zł na modernizację Stadionu Śląskiego,
 • - corocznie do 8 mln zł na działalność Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu,
 • - 1,5 mln zł na uratowanie infrastruktury okołostadionowej katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego oraz kolejny milion na funkcjonowanie uczelni,
 • - darmowe podręczniki dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz I klas gimnazjów,
 • - efektywne wsparcie władz Świętochłowic w staraniach o środki unijne na ważne dla miasta inwestycje,
 • - 43 mln na budowę I etapu drogi N-S w Rudzie Śląskiej, która ma połączyć A4 z DtŚ,
 • - pomoc dla śląskich miast w pozyskiwaniu środków finansowych na budowę Orlików,
 • - zaangażowanie i skuteczna walka o umieszczenie na liście głównej budowy strategicznych dróg wojewódzkich: S1, A1, S11, S69 oraz obwodnic, co poprawi bezpieczeństwo mieszkańców,
 • - skuteczne zapisy ustawowe, które zabezpieczają interesy gmin zagrożonych powodziami.
 

AMBASADOR ŚLĄSKICH SPRAW
 • - zainicjowałam i zorganizowałam pierwsza w Sejmie konferencję ogólnopolską na temat Tragedii Górnośląskiej połączoną z wystawą tematyczną IPN,
 • - byłam wnioskodawcą uchwały sejmowej upamiętniającej ofiary Tragedii Górnośląskiej i oddającej im hołd,
 • - byłam współorganizatorem konferencji dotyczącej języków ginących, do której wprowadziłam panel dyskusyjny o języku śląskim,
 • - jako wiceprzewodnicząca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych doprowadziłam do rozpoczęcie prac nad ustawą o języku śląskim i mniejszościach etnicznych, a także stanęłam na czele podkomisji, która pozytywnie rozpatrzyła projekt ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz językach regionalnych,
 • - wywalczyłam brakujące środki na podręczniki regionalne w kwocie po 60 tyś. zł w 2015 i 2016 r.
 

POMAGAM, BO SŁUCHAM I ROZUMIEM
 • - skutecznie angażowałam się w działania zachowujące miejsca pracy w górnictwie i hutnictwie,
 • - moja skuteczna interwencja i premiera Donalda Tuska spowodowała przyznanie dożywotnich rent specjalnych 43 wdowom po górnikach, którzy zginęli w wypadkach,
 • - udało mi się po kilku latach starań wpisać specjalność podologa na listę zawodów, dzięki czemu cukrzycy zyskali fachową pomoc, a stopa cukrzycowa nie musi kończyć się amputacją,
 • - wspomogłam mieszkankę Śląska oszukaną przez lichwiarza w pozyskaniu pomocy prawnej, swoimi działaniami spowodowałam także pociągnięcie go do odpowiedzialności oraz zmianę przepisów w ustawie antylichwiarskiej,
 • - pracowałam z zaangażowaniem w komisjach i podkomisjach specjalnych, które stworzyły przyjazne ludziom zmiany w edukacji, pomocy społecznej i programie dla młodych.
 
2015 Danuta Pietraszewska

A+