W SEJMIE RP O „PRZEMILCZANEJ HISTORII ŚLĄSKA”.
 

Historyczny dla Śląska wymiar miało 91 posiedzenie Sejmu RP.
Najpierw otwarcie IPN-owskiej wystawy TRAGEDIA GÓRNOŚLĄSKA 1945, potem konferencja na ten temat.


Sala kolumnowa była wypełniona po brzegi. Po raz pierwszy po wojnie, 25 lat po upadku komunizmu, w najważniejszej instytucji państwowej - Sejmie RP - ukazano białe plamy historii – tragedię górnośląską – historię wywózek mieszkańców Górnego Śląska do niewolniczej pracy w ZSRR, zbrodnie sowietów – „wyzwolicieli” i zbrodnicze działania polskiego komunistycznego aparatu represji.

Prelegenci – naukowcy, historycy, p. prokurator - zszokowali słuchaczy, przytaczając udokumentowane fakty niesłychanych zbrodni, bestialstwa szczególnie wobec ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci.

Pani prokurator Ewa Koj przedstawiła, oprócz przerażających obrazów zbrodni popełnianych w obozach, możliwości i działania mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oprawców, w tym komendanta obozu w Świętochłowicach - Morela i innych, a było ich przerażająco wielu.
W części panelowej wzruszającym momentem było wystąpienie więźniarki z obozu w Łambinowicach, gdzie przebywała jako trzyletnie dziecko z matką i trojgiem rodzeństwa. Niestety, matkę zastrzelono, dzieci uratowały się, bo zabrała je rodzina.

Jako pomysłodawca tego wydarzenia jestem dumna, że z posłem R. Gallą z województwa opolskiego, dzięki wsparciu KMNiE, a w szczególności jej przewodniczącego Mirona Sycza, a także dzięki współpracy z IPN-em i Urzędem Marszałkowskim w Katowicach udało się po wielu miesiącach pokonywania przeszkód zrealizować to trudne przedsięwzięcie.

To moja druga jako organizatora i prowadzącej konferencja w Sejmie. Wcześniej, tj. 5 listopada 2013 r., jako KMNiE zorganizowaliśmy konferencję nt. języków zagrożonych wyginięciem, do której wprowadziłam odrębny panel o języku śląskim.

Uważam, że ”kropla drąży skałę”, dlatego konsekwentnie na KMNiE wprowadzam trudne dla wielu i kontrowersyjne tematy dotyczące śląskich dylematów. Mam nadzieję, że ta konferencja i wystawa spełnią ważne zadania poznawcze i edukacyjne, a także pozwolą naszym współobywatelom lepiej zrozumieć historię Śląska i Ślązaków.

5537e2a8b4f07_p

11188481_762473830526498_8393319954958990139_n  SAM_5820

SAM_5829

SAM_5818

P4220416

DSC_0114

SAM_5835

P4220446

SAM_5896

P4220400

2015 Danuta Pietraszewska

A+