W sprawie RODO nikt nic nie wie.
W sprawie RODO nikt nic nie wie.
Odbijanie piłeczki trwa.
2015 Danuta Pietraszewska

A+