WARTO POMAGAĆ!
Miły akcent przed rozpoczęciem posiedzenia sejmowej KMNiE. Pani sekretarz komisji dr Beata Machul-Telus przekazała mi dar wdzięczności dzieci z Beninu w Afryce, wykonany przez nie własnoręcznie. Pani sekretarz odwiedziła dzieci w szkole wybudowanej przez niewielką polską fundację. Za każde wsparcie te kochane dzieciaki dziękują spontaniczną radością i uśmiechem. Warto pomagać! 
2015 Danuta Pietraszewska

A+