Weszła w życie ustawa abolicyjna.


W dniu 15 stycznia 2013 roku weszła w życie Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Zaangażowałam się w sprawę stając się pośrednikiem pomiędzy zainteresowanymi sprawą przedsiębiorcami a Komisją, która pracowała nad nowelizacją ustawy. Udało się wprowadzić dodatkowe, satysfakcjonujące przedsiębiorców rozwiązania w trakcie procesu legislacyjnego, ku naszemu obopólnemu zadowoleniu.

W imieniu swoim i wszystkich poszkodowanych przez ZUS pragniemy Pani Poseł gorąco podziękować za zrozumienie i ogrom pracy włożonej w powstanie tak ważnej ustawy dającej szanse na nowe życie wielu tysiącom obywateli. Wynik głosowania w Sejmie przerósł nasze oczekiwania! Wrażliwość i profesjonalizm polskich Posłanek i Posłów daje nam nadzieję lepszego jutra.

Ufamy, że tak oczekiwana przez nas ustawa bez żadnych przeszkód zostanie przegłosowana przez Senat, podpisana przez Pana Prezydenta i wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Niepokoi nas jedynie fakt intensyfikacji działań egzekucyjnych przez ZUS.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy. Z poważaniem Ewa Majsner i Lidia Kudła.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są osoby, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2008 r. podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym lub wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawa objęła także spadkobierców i osoby trzecie, wobec których ZUS zadecydował o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania. Termin złożenia wniosku to 24 miesiące. Osoby, wobec których ZUS wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie a także o przeniesieniu odpowiedzialności, mogą złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest brak należności niepodlegających umorzeniu. Abolicją objęte są składki  emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne a także kwoty przeznaczone na fundusz pracy. Przedsiębiorcy, którym naliczono odsetki za zwłokę, upomnienia, koszty prolongacyjne, należności egzekucyjne oraz wszelkie opłaty dodatkowe, unikną opłat.

Wszelkie szczegółowe informacje wraz z wykazem wymaganych w celu złożenia wniosku dokumentach dostępne są w jednostkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność – pełny tekst
2015 Danuta Pietraszewska

A+