... Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem...
... Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem...

W tym duchu protestowaliśmy dzisiaj w Warszawie pod Sądem Najwyższym...2015 Danuta Pietraszewska

A+