Wyjazdowe posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Olsztyn - Bartoszyce.

25 października - Olsztyn


Województwo warmińsko-mazurskie - największy tygiel narodowościowy i etniczny w Polsce.
Na zróżnicowanie narodowościowe nakłada się częściowo zróżnicowanie religijne. Podczas wyjazdowego posiedzenia KMNIE mieliśmy okazję zobaczyć i przekonać się jak mogą wręcz modelowo współpracować między sobą i mniejszości i władze województwa.

img_236714729319_972687002836025_1361388471995859887_n14523284_972682376169821_4207260241757902160_n14721542_972687039502688_6915378972641804045_n14681857_972687102836015_3899038467056315301_n


 

26 października - BartoszyceDzisiaj o sytuacji oświatowej mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Po zwizytowaniu szkół, w których uczą się dzieci mniejszości niemieckiej i romskiej, zawitaliśmy do dzieci ukraińskich w Zespole Szkół w Bartoszycach. Małe szkoły z wielkim sercem- tak można określić klimat w tych placówkach. Swoje korzenie, język, kulturę dzieci poznają i uczą się od przedszkola. Zachwycają spontanicznością, zaangażowaniem i utożsamianiem się ze swoją narodowością.

14702375_973283889443003_2925841305268712803_n14732209_973283902776335_6359148310157553135_n14721451_973283972776328_3451053887093081108_n14563355_973283989442993_3060852247234930602_n14702388_973284049442987_1435356243838111711_n

Danuta Pietraszewska na Facebooku

2015 Danuta Pietraszewska

A+