Wyjazdowe posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w województwie śląskim 6-8 marca 2019 r.
6 marca 2019 r.

Pierwsze posiedzenie wyjazdowe odbyło się w Sali Marmurowej w gmachy Sejmiku Śląskiego. Razem z przedstawicielami 13 mniejszości narodowych i etnicznych zapoznaliśmy się z informacją rządową o sytuacji mniejszości na Górnym Śląsku. Dyskusja o problemach mniejszości w odniesieniu do informacji miała gorący przebieg. W posiedzeniu brał udział wicewojewoda śląski p.Robert Magdziarz.W czasie wyjazdowego posiedzenia na Śląsk KMNiE oddała hołd Powstańcom pod pomnikiem w Nikiszowcu i zapoznała się z historią powstań w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

20 lipca 2018 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu 2019 roku Rokiem Powstań Śląskich. 

7 marca 2019 r.

Po raz pierwszy w historii miasta sejmowa komisja obradowała w Rudzie Śląskiej. Posłanki i posłowie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz liczni goście reprezentujący mniejszość romską z różnych miast zapoznali się z informacją rządową na temat funkcjonowania i problemów mniejszości romskiej na Śląsku. Pani Izolda Kwiek oraz p.dyrektor SP 36 dr Iwona Skrzypczyk-Sikora prezentowały rudzkie działania na rzecz mniejszości romskiej. Wyjazdowe posiedzenie KMNiE odbyło się w zrewitalizowanym zabytkowym dworcu”Stacja Biblioteka”, który pozyskał nową funkcję. Dyrektorem tej niezwykłej biblioteki publicznej jest śląski poeta Krystian Gałuszka. 

 
2015 Danuta Pietraszewska

A+