Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w województwie podlaskim.
W sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu w Białymstoku rozpoczęliśmy dwudniowe wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Po wysłuchaniu informacji MEN i MSWiA na temat sytuacji siedmiu żyjących na Podlasiu mniejszości rozwinęła się żywa dyskusja z udziałem licznie przybyłych przedstawicieli mniejszości ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej, romskiej, tatarskiej i żydowskiej. Wojewoda podlaski również aktywnie uczestniczył w posiedzeniu komisji. 

 

 

Ile do kultury narodowej wnoszą kultury mniejszości narodowych i etnicznych zobaczyliśmy na XI Festiwalu Kultur na Podlasiu... 

 

 

Kruszyniany, to wioska tatarska na Podlasiu, podarowana Tatarom przez króla Jana Sobieskiego za udział w wojnie. Ład, ciszę, spokój, wielowiekowe tradycje, ale i nierozwiązany wieloletni konflikt wewnątrz społeczności tatarskiej zastała Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Kruszynianach. Było o czym rozmawiać i co podziwiać. 

 

 

Ostatni dzień posiedzenia wyjazdowego sejmowej komisji poświęciliśmy mniejszości białoruskiej. W Hajnówce z udziałem władz samorządowych, stowarzyszeń, organizacji kultury i edukacji białoruskiej odbyliśmy dyskusję na w/w tematy, a także poruszyliśmy sprawy sytuacji bytowej Białorusinów zamieszkujących okolice Puszczy Białowieskiej. Odwiedziliśmy Zespół Szkół Gimn. i Ogólnokszt. z nauką języka białoruskiego. 

 

 

Popołudnie KMNiE spędziła w magicznym Supraślu. Odbyliśmy spotkanie z Supraskim Biskupem Andrzejem, zwiedziliśmy Klasztor, Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa, Muzeum Ikon, a także Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy z jego niezwykłą tragiczną historią wojenną. W drodze do Supraśla zwiedziliśmy niezwykłej architektury białoruską świątynię Sobór Świętej Trójcy. Białorusini mogą być dumni ze swojego dorobku kulturowego.

2015 Danuta Pietraszewska

A+