2015 Danuta Pietraszewska

A+

7 kadencja, posiedzenie nr 34 w dniu 22-02-2013 (4. dzień obrad). Druk 1019

16 punkt porządku dziennego:

Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1084).


Poseł Danuta Pietraszewska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Przy założeniu, że w 2013 r. rozpocznie naukę około 116 tys. sześciolatków, co stanowi około 30% rocznika, a w 2014 r. do pierwszych klas pójdzie cały rocznik dzieci 6-letnich i 270 tys. w wieku lat 7, dla tej liczby dzieci potrzebnych będzie około 15 tys. oddziałów, jeśli przyjmiemy, że średnia liczba uczniów w klasie pierwszej będzie równa 18.

Pani Minister! Czy możemy uspokoić rodziców, że zapewniona jest odpowiednia liczba pomieszczeń dydaktycznych gotowych do przyjęcia w 2014 r. tak ogromnej rzeszy uczniów rozpoczynających naukę w szkole? Czy kadra dydaktyczno-opiekuńcza jest wystarczająca, tak by ograniczyć dwuzmianowość bądź, nie daj Boże, wielozmianowość i ponadnormatywną liczbę uczniów w klasie? Dziękuję. (Oklaski)