2015 Danuta Pietraszewska

A+

7 kadencja, posiedzenie nr 34 w dniu 21-02-2013 (3. dzień obrad). Pytanie w sprawie obniżenia opłat za nielegalne wycięcie drzew lub krzewów

Poseł Danuta Pietraszewska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pana zapowiedzi są bardzo obiecujące. Chciałybyśmy jeszcze wiedzieć, kiedy one mają szansę wejścia w życie.

Chciałabym poruszyć jeszcze inny aspekt tego samego problemu. Zdecydowana większość właścicieli posesji ukaranych za wycinkę drzew bez zezwolenia wskazuje na kompletny brak wiedzy na temat szokująco wysokich kar pieniężnych, których najczęściej nie są w stanie zapłacić. Wskazują oni również na bardzo ograniczoną możliwość prowadzenia własnej gospodarki drzewostanem, choćby ze względu na to, że kiedyś trzeba było mieć zezwolenie na wycinkę drzewa 30-letniego, obecnie już 10-letniego. Kary są tak surowe, że niewykonalne, i nie zastąpią świadomości społeczeństwa co do potrzeby ochrony środowiska, świadomości, której (Dzwonek) istotą jest wiedza, informacja. Tu mam pytanie: Czy pan minister przewiduje w swoich działaniach rozpropagowanie takiej informacji w środkach masowego przekazu? Dzięki temu wzrosłaby świadomość mieszkańców, zwłaszcza związana z ochroną przyrody, a także mniej byłoby tragicznych w skutkach konsekwencji takich nielegalnych działań właścicieli posesji. Dziękuję bardzo.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski:

Dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo chcielibyśmy, żeby te rozwiązania, o których mówiłem, były wprowadzone jak najszybciej. Jeśli chodzi o projekt ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, jest on w tej chwili w trakcie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Wszyscy tutaj wiemy, jaki jest tryb, jak odbywa się proces legislacyjny. Mogę tylko i chciałbym zaapelować o jak najszybsze uchwalenie tego projektu ustawy, kiedy już trafi on do Wysokiej Izby. Chodzi zwłaszcza o tę kwestię, o której dzisiaj mówiliśmy - opłaty i kary za usuwanie drzew.

Prawo, które funduje nam, obywatelom, tak wysokie kary, obowiązuje od wielu lat. Myślę, że w jakiś sposób przebiło się do świadomości obywateli. Myślę, że minister środowiska powinien i że będzie chciał nagłośnić to, że prawo zostaje zmienione w kierunku bycia bardziej przyjaznym. Natomiast bałbym się takiego efektu, że wychodząc z taką informacją, sprawimy, że ludzie mogą pomyśleć, że oto można te drzewa traktować w znacznie bardziej swobodny sposób. To przecież nie jest naszą intencją, ale rzeczywiście będzie potrzeba przybliżenia tych kwestii. Myślę, że do programów edukacyjnych, które minister środowiska prowadzi, warto i trzeba będzie wpisać również ten problem.

Jeszcze raz mogę zadeklarować, że kiedy tylko ten projekt ustawy pojawi się w Sejmie, zostanie przyjęty przez Sejm, kiedy tylko ta ustawa zostanie przyjęta przez Senat, podpisana przez prezydenta, wówczas będziemy gotowi do jak najszybszej publikacji, do wydania rozporządzenia, które będzie normowało i wprowadzało w życie jej zapisy. Dziękuję bardzo.