2015 Danuta Pietraszewska

A+

7 kadencja, posiedzenie nr 38 w dniu 17-04-2013 (1. dzień obrad).

6, 7, 8 i 9 punkt porządku dziennego:


6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204).
7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148).
8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1170).
9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240).


Poseł Danuta Pietraszewska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Często strach jest wynikiem niewiedzy lub manipulacji. Projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, druk nr 1204, budzi niepokój u dotychczasowych właścicieli ogródków. Liczne wizyty działkowców w moim biurze poselskim wskazują na wiele wątpliwości, które należy po prostu wyjaśnić. Art. 4 pkt 3 mówi o działce o powierzchni do 500 m2. Działkowcy pytają, co stanie się z działkami obecnie zagospodarowanymi o powierzchni powyżej tego metrażu. Art. 7 zabrania hodowli zwierząt, natomiast nie mówi nic o hodowli ptaków, a są rejony w Polsce, gdzie hodowla gołębi, królików jest tradycją - tak jest na Śląsku. W związku z tym nasi działkowcy obawiają się, czy będą musieli z tej tradycyjnej hodowli zrezygnować. Działkowcy zwracają uwagę, że niepokój budzą wyliczenia opłat w oparciu o dzisiejsze stawki samorządowe i stawki PZD. Samorządowcy na tych wyliczeniach niestety wychodzą niekorzystnie. Myślę jednak, że ustawa uspokoi działkowców, dlatego że według nowych wyliczeń powinni mieć stawki o wiele niższe.

(Poseł Ryszard Zbrzyzny: Niech przeanalizują.)

Według działkowców art. 31 pkt 3 wskazuje na brak doprecyzowania tego, na jakich zasadach powstałe stowarzyszenie może otrzymywać, i na jakie cele, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Ogrodowego. Dziękuję. (Oklaski)