2015 Danuta Pietraszewska

A+

7 kadencja, posiedzenie nr 66 w dniu 24-04-2014 (2. dzień obrad),

18 punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315).

Poseł Danuta Pietraszewska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Rządowy projekt dotyczący darmowego podręcznika ma obejmować wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie chodzą do szkół publicznych i niepublicznych. W związku z tym mam pytanie: Na jakich prawach albo na jakich zasadach szkoły publiczne będą mogły skorzystać z tego systemu darmowego podręcznika?
(Głos z sali: Szkoły niepubliczne.)
Jeżeli szkoła niepubliczna wybierze podręcznik nierządowy, niepaństwowy, to kto za ten podręcznik będzie płacił? Dziękuję.