2015 Danuta Pietraszewska

A+

7 kadencja, Posiedzenie nr 73 w dniu 28-08-2014 (2. dzień obrad)

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 27 i 479).

 

Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zawartym w druku nr 27.

Obywatelski projekt ustawy zmierza m.in. do przywrócenia rozwiązań, które obowiązywały przed nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dokonanej ustawą z dnia 19 marca 2009 r. Sejm na 8. posiedzeniu w dniu 15 lutego 2012 r., zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu, skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia. Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2012 r. wnoszą, aby Wysoki Sejm odrzucił projekt ustawy z druku nr 27 Dziękuję.