2015 Danuta Pietraszewska

A+

7 kadencja, Posiedzenie nr 73 w dniu 28-08-2014 (2. dzień obrad)


20 punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 27 i 479).

Poseł Danuta Pietraszewska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali udział w dyskusji nad tym projektem. Nie jest tak do końca, panie pośle, że to było trzymane w zamrażarce, bo wiosna 2012 r. należała do państwa Elbanowskich i dyskusje na tematy, które podejmowali w sprawie projektów tego i innego, były bardzo, bardzo gorące. Efekty tych dyskusji my możemy postrzegać inaczej, wy możecie postrzegać inaczej, opozycja może postrzegać inaczej, koalicja może postrzegać inaczej, ale te dyskusje mobilizowały wszelkie instytucje do takich działań, które podniosły stan przygotowań do pójścia dzieci 6-letnich do szkoły.
Na koniec chciałabym jeszcze dodać, że pomysł posłania sześciolatków do szkół zrealizowały Platforma i PSL, ale był to pomysł PiS-u. Dziękuję. (Oklaski)