2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 10 w dniu 29-01-2016 (2. dzień obrad)


1. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 - trzecie czytanie.


Poseł Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Ten wniosek ma odniesienie do kontynuacji budowy ważnej strategicznie dla regionu śląskiego drogi łączącej A4 z Drogową Trasą Średnicową. Obecnie budowa jest na drugim etapie. Już w 2006 r. wnosiliśmy poprawkę o dofinansowanie tej inwestycji, poprawka jednak przepadła, ponieważ nie zagłosowało dwóch posłów, niestety śląskich. Potem nastąpiło 8 dobrych lat i inwestycja ruszyła z miejsca.

(Głos z sali: Ha, ha, ha.)

Tak, proszę państwa, potrzebne pieniądze znalazły się (Wesołość na sali) na pierwszy etap, obecnie miasto finansuje drugi etap. Zwracam się serdecznie do wszystkich posłów śląskich Prawa i Sprawiedliwości, żeby w drugim podejściu poparli (Dzwonek) tę inwestycję, bo jest naprawdę potrzebna i ważna. Dziękuję.