2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 19 w dniu 19-05-2016 (2. dzień obrad)


13. punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Danuta Pietraszewska:


Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Jeszcze kilka miesięcy temu pani premier Beata Szydło wielokrotnie powtarzała, że nie pozwoli, aby jakiekolwiek miejsce pracy w górnictwie było zagrożone i deklarowała obronę każdego miejsca zatrudnienia. Mówiła: Chcemy jasno powiedzieć PO i PSL, że wszystko, co wy pozamykacie, my otworzymy. Jak się to ma do sytuacji aktualnej, po powstaniu Polskiej Grupy Górniczej, powołanej 1 maja br.? W ramach tej grupy od 1 lipca mają być połączone rudzkie kopalnie Pokój, Halemba i Bielszowice. Co będzie z pracownikami powierzchni i administracji połączonych kopalń, których tak broniliście? Jakie redukcje zatrudnienia wśród tych pracowników są przewidziane? Na jakich zasadach? Czy przewiduje się zwolnienia grupowe? Czy redukcja zatrudnienia pracowników odsyłanych na emeryturę była uzgadniana ze związkami zawodowymi i samymi zainteresowanymi? Czy prawdą jest, że w najbliższym czasie ok. 4 tys. ludzi musi odejść z górnictwa w ramach jego restrukturyzacji? Czy jest dla nich przygotowany alternatywny rynek pracy? I jak się to ma do słów pani premier? Czy Kopalnia Węgla Kamiennego Śląsk, jako kopalnia wchodząca w skład holdingu, jest przewidziana do przesunięcia do Spółki Restrukturyzacji Kopalń? Jeśli tak, do dlaczego? Ilu ludzi może stracić pracę? Dziś sytuację Śląska ratuje pożar w KWK Staszic i Wesoła, ale co będzie w przyszłości? (Dzwonek)

Ostatnie, bardzo ważne pytanie. Jak to się stało, panie ministrze, że wcześniej nie zostały zmienione przepisy, które pozwoliłyby miastom, w których funkcjonują kopalnie byłej Kompanii Węglowej, pozyskać podatek od sprzedaży Kompanii? To Ruda Śląska i inne miasta, np. Rybnik, Gliwice...

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

Proszę się zbliżać do końca pytania.

Poseł Danuta Pietraszewska:

...Zabrze, ponoszą koszty eksploatacji górniczej, a pieniądze, które mogłyby wesprzeć miasto w likwidacji szkód górniczych, zasilą w całości miasto, w którym znajduje się siedziba spółki, Katowice, w którym nie ma ani jednej kopalni Kompanii.