2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 24 w dniu 05-09-2016 (1. dzień obrad)
14. punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Danuta Pietraszewska:


Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ponieważ jestem rudzianką, interesuje mnie szczególnie los Ruchu Śląsk. Jeszcze rok temu nie było mowy o likwidacji tej kopalni. Dzisiaj mieszkańcy i górnicy pytają: dlaczego ta kopalnia idzie do likwidacji, jakie były przesłanki, aby ją oddać do SRK, ponieważ ta kopalnia ma najlepszy jakościowo węgiel koksujący, ma sprzęt, ma ludzi, fedruje się na dwóch ścianach (Dzwonek), dwie kolejne są rozcięte i są również kolejne ściany, na których można wydobywać.

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

Dziękuję bardzo.

Poseł Danuta Pietraszewska:

Nie jest to już niebezpieczna kopalnia, bo nie ma już Pola Panewnickiego.

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

Dziękuję bardzo.

Poseł Danuta Pietraszewska:

Chciałabym wiedzieć, dlaczego ta kopalnia została skazana na likwidację.