2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 25 w dniu 13-09-2016 (1. dzień obrad)

2. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 722 i 753).

Poseł Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ustawowy, udokumentowany limit wydatków na restrukturyzację górnictwa przygotowany przez Platformę Obywatelską wynosił 3 mld zł. PiS zwiększyło ten limit o 120%, czyli do 7 mld. Pieniądze te mogą być wydawane tylko na likwidację kopalń i restrukturyzację zatrudnienia. Które kopalnie jeszcze chcecie zlikwidować poza kopalniami Pokój i Ruch Śląsk, obydwie z Rudy Śląskiej, których los został już przesądzony? Zlikwidowaliście już około 5 tys. miejsc pracy. Gdzie pieniądze na nowe miejsca pracy? Jakie formy pomocy i środki przeznaczyliście na przekwalifikowanie zwolnionych ludzi, aby mogli wrócić na rynek pracy? Jednorazowe odprawy, urlopy są na krótką metę. Co będzie z tymi ludźmi w niedalekiej przyszłości? Część z nich bez przekwalifikowania ustawi się niestety pod ośrodkami pomocy społecznej. Czy tego chcecie? Dziękuję. (Oklaski)