2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 26 w dniu 22-09-2016 (2. dzień obrad)


12. punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Na początku tego tygodnia udzieliła pani dwóch wywiadów, które ja słyszałam. W pierwszym z nich w odpowiedzi na pytanie dziennikarza stwierdziła pani, że dla samorządów przygotowywana przez panią rewolucja oświatowa będzie bezkosztowa. W kolejnym wywiadzie poszła pani dalej, stwierdzając, że samorządy na tej reformie nawet zyskają. To się nazywa szczyt hipokryzji, jeśli się weźmie pod uwagę, że samorządy, które w przeciwieństwie do pani, pani minister, policzyły skutki likwidacji samych gimnazjów, oceniły te koszty na miliard złotych. I ktoś tu kłamie. Kto? W 400-stronicowym projekcie zmian na tę rewolucję w ciągu 10 lat rząd zaplanował 214 mln (Dzwonek), z czego połowę uruchomi w przyszłym roku. Jak zrealizujecie te wszystkie koszty? To jest pułapka na samorządy. Chcecie, żeby samorządy nie były w stanie zrealizować zadań własnych...

Wicemarszałek Stanisław Tyszka:

Dziękuję, pani poseł.

Poseł Danuta Pietraszewska:

...i wtedy łatwiej będzie podważyć ich rację bytu...

Wicemarszałek Stanisław Tyszka:

Dziękuję, pani poseł.

Poseł Danuta Pietraszewska:

...bo nie zrealizowały zadań.

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

To jest pisowska droga do likwidacji samorządów. Dziękuję. (Oklaski)