2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 31 w dniu 29-11-2016 (1. dzień obrad)


5. i 6. punkt porządku dziennego:


5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe (druk nr 1030).
6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (druk nr 1031).


Poseł Danuta Pietraszewska:


Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Reforma oświaty w pani wykonaniu wywołuje popłoch, zamieszanie i niesłychany chaos.

(Poseł Piotr Kaleta: Nikt jeszcze nie ucieka.)

Odbierana jest jako demolka polskiego systemu edukacji. Jeszcze większe przerażenie panuje wśród części społeczeństwa, którą chroni nie tylko konstytucja, ale i ustawa. Chodzi o mniejszości narodowe, które odstawiła pani całkowicie na boczny tor i nikt się nimi ani nie zajmuje, ani nie przejmuje. Nie odbyła się, pani minister, żadna - powtarzam - żadna konsultacja ze środowiskami mniejszościowymi w sprawie zmian w edukacji. Dyrektorzy nie wiedzą dosłownie nic ani o siatce godzinowej, ani o nowej podstawie programowej, która jest przecież inna, choćby w zakresie (Dzwonek) ojczystego języka narodowego, historii czy geografii. Nie wiedzą nic o nowych podręcznikach, o nowej rejonizacji, przy okazji której - myślę - zlikwidujecie parę szkół mniejszości narodowych, bo jest wam to na rękę.

I mam jeszcze jedno pytanie: Czy jutro pani przedstawi podstawę programową, jeżeli chodzi również o edukację mniejszości narodowych i etnicznych? Dziękuję. (Oklaski)