2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 32 w dniu 13-12-2016 (1. dzień obrad)


7. i 8. punkt porządku dziennego:


7. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:
- rządowym projekcie ustawy Prawo oświatowe,
- komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
(druki nr 1030, 526 i 1119).
8. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (druki nr 1031 i 1120).


Poseł Danuta Pietraszewska:


Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Może powiem, na co ja zwróciłam uwagę. Pani minister, wielokrotnie w mediach do rodziców mówiła pani: zależy mi na tym, aby rodzice nie wydawali pieniędzy na korepetycje. W innym wywiadzie powiedziała pani: już niedługo rodzice z chęcią będą przeznaczali pieniądze z korepetycji na zajęcia z tenisa albo na jazdę konną. A co pani zrobiła?

(Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska: W życiu nie mówiłam.)

Otóż ustawa, którą pani wysmażyła, stanowi: repetujący gimnazjalista będzie zobowiązany sam uczyć się języka obcego. Jeżeli uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły podstawowej, której uczniem się staje, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub innej grupie w tej szkole na zajęcia języka obcego, którego się uczył, uczeń jest zobowiązany we własnym zakresie uczyć się tego języka, jak również uczeń powinien uczyć się języka nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego, albo kontynuować (Dzwonek) we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego się uczył w dotychczasowym gimnazjum.

Pani minister, kto zapłaci za korepetycje dla tego ucznia? Myślę, że i z konia, i z tenisa będą nici. Tylko pytam: Dlaczego pani okłamywała rodziców? Dziękuję. (Oklaski)