2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 40 w dniu 21-04-2017 (2. dzień obrad)


18. punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Danuta Pietraszewska:


Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rozumiem, że jako minister woli pan mówić o sukcesach, to naturalne. Jest jednak druga strona medalu, dramatyczna dla ludzi. Chodzi o trwale zlikwidowane miejsca pracy.

Mam konkretne pytanie: Ile miejsc pracy zostało trwale zlikwidowanych w górnictwie? Ile już na tę likwidację wydano pieniędzy z budżetu państwa w ramach 8 mld zł przyznanych na restrukturyzację i likwidację kopalń? Ile jeszcze zostanie trwale zlikwidowanych miejsc pracy do końca procesu restrukturyzacji? Jaki jest pomysł rządu na przywrócenie na rynek pracy pracowników, którzy trwale utracili miejsca pracy? (Dzwonek) I ostatnie pytanie. Panie ministrze, połączył pan w Rudzie trzy kopalnie w jedną: Ruda. Ile w wyniku tego procesu ludzi straciło trwale pracę? Dziękuję. (Oklaski)