2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 44 w dniu 20-06-2017 (1. dzień obrad)


12. punkt porządku dziennego:


Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty (druk nr 1571).


Poseł Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Dość łatwo w tej pseudoreformie przyszło wam uderzyć w grupy najsłabsze i najmniejsze. Odebraliście uczniom niepełnosprawnym nauczanie indywidualne w szkołach.

(Głos z sali: Kłamstwo.)

Grupy mniejszości narodowych w ogóle was nie interesują.

W związku z tym mam pytanie do pani minister: Co z edukacją mniejszości...

(Głos z sali: Straszenie rodziców.)

...narodowych? Czy reforma ją obejmuje, czy nie, ponieważ odbyło się zero konsultacji, zero dialogu? Na dwa miesiące przed nowym rokiem szkolnym nie ma podstaw programowych, nie ma podręczników. Dzisiaj w komisji usłyszałam, że podręczniki mają sobie mniejszości narodowe (Dzwonek) wyprodukować same.

(Poseł Rafał Grupiński: Gdzie są podręczniki dla mniejszości?)

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

Czyli tak wygląda reforma dla mniejszości. Nie lubicie mniejszości...