2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 Kadencja, Posiedzenie nr 46 w dniu 18-07-2017 (1. dzień obrad)


2. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727).


Poseł Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Czy jesteście świadomi, że ustawa, napisana rzekomo przez posłów PiS, zawiera wiele zapisów wręcz korupcyjnych?

(Poseł Sylwester Tułajew: Matko jedyna.)

Bo czyż nie jest korupcyjnym rozwiązaniem zapis o ponownym wyborze sędziów członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa? Sędziowie ci na co dzień orzekają w swoich sądach w różnych sprawach, karnych, cywilnych czy administracyjnych. Jeśli ich orzeczenia nie spodobają się politykom, wówczas ponowny wybór tych sędziów będzie zagrożony, bo będzie uzależniony od decyzji polityków, posłów, którzy stanowią większość w parlamencie. Powoduje to niebezpieczeństwo tworzenia się niejasnych układów. Zwykli Polacy bez układów politycznych stracą szansę... (Dzwonek)

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie)

...na znalezienie sprawiedliwości w sądach. (Oklaski)