2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 Kadencja, Posiedzenie nr 49 w dniu 10-10-2017 (1. dzień obrad)

2. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (druk nr 1881).
Poseł Danuta Pietraszewska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W sprawie deputatów węglowych zaistniał swoisty paradoks: likwidujecie deputaty węglowe górniczym emerytom, rencistom, którzy kiedyś ciężko pracowali przy wydobyciu węgla, a pozostawiacie deputat węglowy kolejarzom, którzy ten węgiel co najwyżej transportowali. Nie mam nic przeciwko kolejarzom, natomiast zastanawia mnie nierówne traktowanie świadczeniobiorców. Czyżby kolejarze mieli skuteczniejszego rzecznika swoich interesów niż górnicy? Czyżby osoba ministra Tchórzewskiego, byłego kolejarza i związkowca, była wystarczającym parasolem ochronnym dla ich nabytych praw? Zaś górników po prostu nie ma kto bronić, nawet wyrok trybunału z 2005 r.

Dlaczego nie chcecie skorzystać z rozwiązań zawartych w projekcie obywatelskim, który poparło 126 tys. obywateli? Projekt zakłada ujednolicenie kryteriów i źródła finansowania deputatów węglowych. (Dzwonek) Przyjęty przez was model rozwiązania problemu dzieli emerytów i rencistów, którym albo się ekwiwalent węglowy likwiduje, zabiera, albo - jeśli mają silnego protektora - się go zostawia.

(Poseł Waldemar Andzel: Koniec kłamstw Platformy Obywatelskiej.)

Wicemarszałek Joachim Brudziński:

Dziękuję, pani poseł.

Poseł Danuta Pietraszewska:

Dziękuję bardzo. To jest prawda. (Oklaski)