2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 8 w dniu 13-01-2016 (1. dzień obrad)


2. i 3. punkt porządku dziennego:


2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Prawo o prokuraturze (druki nr 162 i 162-A).
3. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze (druk nr 163).


Poseł Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra. Ilu aresztowanym bezpodstawnie w pana czasach, za pana rządów wypłaca się jeszcze odszkodowania z tytułu przetrzymywania w aresztach, w tym aresztach wydobywczych? O jakich kwotach możemy mówić? Teraz, kiedy prowokacje i podsłuchy będą tak od ręki, wzrośnie liczba zatrzymanych i aresztowanych. Czy rząd jest przygotowany finansowo na wypłatę odszkodowań w przyszłości? Dziękuję. (Oklaski)