2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 35 w dniu 10-02-2017 (3. dzień obrad)


25. punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 1211).


Poseł Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ustawa metropolitalna weszła w życie w styczniu 2016 r. Śląsk miał otrzymać 250 mln zł na rozwój. Nie dostał. Platforma Obywatelska przygotowała bardzo dobrą, uniwersalną ustawę metropolitalną przegłosowaną przez Sejm, Senat, podpisaną przez pana prezydenta Dudę. Zablokowaliście wprowadzenie tej ustawy brakiem aktów wykonawczych, których przez rok nie zdołaliście przygotować. Majstrowaliście przy ustawie, czego wynikiem jest nieudolny plagiat, o którym teraz, po przestawieniu kilkudziesięciu przecinków, wprowadzeniu paru zmian, mówicie jako o swojej, czyli PiS-owskiej, ustawie metropolitalnej. Zmiany przez was wprowadzone, np. 2 mln jako próg liczebności mieszkańców metropolii - jeżeli jedno miasto się tylko wycofa, to wtedy ta ustawa nie będzie mogła być zrealizowana - albo krótkie terminy zaopiniowania tej ustawy przez gminy - pozostaną im 2-3 tygodnie - mogą (Dzwonek) zablokować wprowadzenie tej ustawy w życie.

Panie ministrze, ja pytam z obawą, czy nie znajdą się jeszcze jakieś dodatkowe przeszkody, które po raz drugi nie pozwolą...

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Pani poseł, 1,5 minuty było.

Poseł Danuta Pietraszewska:

...Śląskowi otrzymać 250 mln zł na rozwój. Dziękuję. (Oklaski)