2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 35 w dniu 10-02-2017 (3. dzień obrad)

16. punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

Poseł Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! To jest nieodpowiedzialna poprawka o odpowiedzialności albo o braku odpowiedzialności. Poprawka 3. daje bowiem specjalny immunitet przewodniczącemu i członkom komisji, na mocy którego nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji w komisji. Jeżeli ta komisja będzie zastępowała sądy, prokuratury, administrację, jeżeli ta komisja będzie przyznawała i określała wysokość odszkodowań i jeżeli się pomyli, to kto będzie brał odpowiedzialność za to, za odszkodowania, które przyzna tym, którzy będą o to wnosili? Chciałabym, żeby pan minister (Dzwonek) odpowiedział na pytanie: Czy to będzie Skarb Państwa, czy jakakolwiek inna instytucja? Dziękuję. (Oklaski)

(Poseł Rafał Grupiński: Jak skażą Kaczyńskiego, to kto ich ukarze?)