2015 Danuta Pietraszewska

A+

5 kadencja, 18 posiedzenie, 2 dzień (24.05.2006). Oświadczenie w sprawie wypowiedzi posłanki Izabeli Kloc z PiS w trakcie rozpatrywania informacji bieżącej - dotyczącej podziału funduszy unijnych oraz działań podejmowanych przez śląskich posłów Platformy Obywatelskiej na rzecz rozwoju Śląska

Poseł Danuta Pietraszewska

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Moje wystąpienie w imieniu śląskich posłów Platformy Obywatelskiej spowodowane jest dzisiejszą wypowiedzią pani poseł Izabeli Kloc dotyczącą informacji bieżącej m.in. w sprawie podziału funduszy unijnych. W wypowiedzi swej pani poseł poddała osądowi działalność śląskich posłów Platformy Obywatelskiej.

Wysoki Sejmie! Jeżeli pani poseł Kloc tak bardzo troszczy się o sprawy śląskie, że recenzuje działania śląskich posłów Platformy Obywatelskiej, pytam, czy pani poseł w swej rozbrajającej troskliwości zdaje sobie sprawę z faktu, iż to ona sama i jej koledzy doprowadzili do nieuchwalenia znakomitej większości śląskich poprawek do ustawy budżetowej?

Posługując się retoryką pani Kloc, przypominam, że to właśnie dzięki troskliwości jej i jej podobnych posłów lotnisko w Pyrzowicach nie ma porządnej drogi do autostrady A-4, odpady radioaktywne nadal zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic, Uniwersytet Śląski dotąd ma problemy z lokalizacją księgozbiorów, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego wciąż czeka na modernizację, Politechnika Częstochowska boryka się z ogromnymi problemami systemu grzewczego, gminy Piła, Lubliniec, Krzepice nadal będą się dusiły z powodu braku obwodnicy.

Pani poseł Izabelo Kloc, mówię w tej chwili o poprawkach zgłoszonych przez śląskich posłów Platformy Obywatelskiej. Pytam więc, czy arogancką retoryką z mównicy sejmowej zagłuszyć można antyśląskie głosowania prawie wszystkich śląskich posłów Prawa i Sprawiedliwości?

Pani poseł Izabelo Kloc, ślimaczące się inwestycje w śląskiej służbie zdrowia są, pani zdaniem, czyją winą? Przecież można było ulżyć służbie zdrowia w tak specyficznym regionie, jakim jest Śląsk z siecią swoich szpitali. Z powodu braku odpowiedzialności głosujących przeciw śląskim poprawkom do ustawy budżetowej odeszły w niebyt Centrum Profilaktyki Niepełnosprawności i Starzenia w Katowicach, blok operacyjny szpitala w Raciborzu, Beskidzkie Centrum Onkologii nadal boryka się z brakiem wysoko specjalistycznego sprzętu.

Przypominam pani, że to posłowie Platformy Obywatelskiej rozpoczęli batalię w sprawie algorytmu podziału środków na 16 regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013, zgłaszając już w lutym pierwszą interpelację w tej sprawie. To przewodniczący śląskiej Platformy Obywatelskiej natychmiast interweniował u pani minister Gęsickiej. To śląscy posłowie Platformy Obywatelskiej poruszyli sprawę sprawiedliwszego podziału środków w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Jestem ogromnie ciekawa, jak zachowa się pani i pani śląscy koledzy przy wyborze wariantu podziału środków. Proponuję pani i pani kolegom przyłączenie się do naszego wspólnego stanowiska dotyczącego wyboru wariantu trzeciego, zaproponowanego przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dziękuję. (Oklaski)

Pełny przebieg posiedzenia.