2015 Danuta Pietraszewska

A+

6 kadencja, 28 posiedzenie, 3 dzień (07-11-2008). Oświadczenie w sprawie ustanowienia roku 2008 Rokiem Karola Goduli na mocy uchwały Rady Miasta w Rudzie Śląskiej

Poseł Danuta Pietraszewska

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt wygłosić oświadczenie w sprawie ustanowienia roku 2008 Rokiem Karola Goduli na mocy uchwały Rady Miasta w Rudzie Śląskiej. Przypadająca w tym roku 160. rocznica jego śmierci jest okazją do przybliżenia sylwetki śląskiego przemysłowca. Jest to postać za mało znana, zwłaszcza poza Śląskiem, a szkoda, bo Karola Godulę porównać można do Billa Gatesa. Tak jak współzałożyciel Microsoftu, śląski potentat przemysłowy był przykładem pracowitości, przedsiębiorczości, kreatywności i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań.

Karol Godula większość swego życia spędził w Rudzie Śląskiej. Był doskonałym zarządcą, organizatorem, innowatorem, przedsiębiorcą, a przede wszystkim wizjonerem niebojącym się nowych wyzwań. Podłożył podwaliny pod jedno z największych imperiów przemysłowo-finansowych na Śląsku. Na jego majątek składało się 19 kopalń galmanu, 40 kopalń węgla kamiennego, 3 huty cynku, udziały w innych zakładach górniczo-hutniczych, majątki ziemskie: Szombierki, Orzegów, Bujaków, Bobrek i Paniowy. Był jednym z głównych pionierów przeobrażeń industrialnych w Europie. W dużym stopniu przyczynił się do budowy potęgi technicznej i cywilizacyjnej Górnego Śląska. Całe życie poświęcił pracy, stosował nowoczesne rozwiązania techniczne i finansowe. Sam przeprowadzał badania chemiczne i dokonywał pomiarów geodezyjnych. Popierał budowę kolei żelaznej.

Jego osiągnięcia były tak imponujące, że krążyły o nim legendy. Zwany był królem cynku, królem węgla, geniuszem, Dżyngis-chanem pieniądza, śląskim Faustem, diabłem z Rudy. Poruszał też wyobraźnię artystów. Jego postać była opiewana w wierszach, opowiadaniach, powieściach, obrazach, rzeźbach. Była też tematem witrażu.

Karol Godula był przy tym człowiekiem skromnym. Nie szukał sławy ani zaszczytów. Prawie cały swój majątek zapisał półsierocie Joannie Gryzik, późniejszej hrabinie Schaffgotsch. Nie zapomniał też o swoich pracownikach. Dziewczynka, która niespodziewanie stała się spadkobierczynią takiej fortuny, nazwana została śląskim Kopciuszkiem. W roku Karola Goduli korespondencja wychodząca z Urzędu Miasta Ruda Śląska jest opatrzona jego wizerunkiem. Wzór frankatury mechanicznej według projektu rudzkiego artysty Piotra Pilawy będzie umieszczany na kopertach do końca 2008 r. Od 1 października do końca roku na terenie Rudy Śląskiej funkcjonują w obiegu talary Goduli. Miasto zleciło wybicie talarów w Mennicy Polskiej w Warszawie według projektu artystycznego rzeźbiarki Beaty Wątróbskiej-Wdowiarskiej. W obiegu jest 20 tys. talarów, każdy o nominale 5 talarów Goduli o równowartości 5 zł.

W dobie światowego kryzysu finansowego pamięć o człowieku, który był współtwórcą potęgi industrialnej Śląska, Europy, jest wyrazem hołdu dla syna ziemi śląskiej i jednocześnie wyzwaniem dla współczesnych - odpowiedzialnych za gospodarkę globalną naszego państwa i współczesnego świata. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Pełny przebieg posiedzenia.