2015 Danuta Pietraszewska

A+

7 kadencja, 12 posiedzenie, 2 dzień (12-04-2012). Pytanie w sprawie pomocy ofiarom przestępstw

Poseł Danuta Pietraszewska

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Bardzo mnie ucieszyła informacja o filiach, nie wiedzieliśmy o tym, a byliśmy już naprawdę zawiedzeni tym, że 4,5-milionowa aglomeracja, bo taką jest aglomeracja śląska z subregionami, ma tylko jeden ośrodek. Te filie w jakiś sposób sytuację ratują, ale, jak widać, cały ciężar obsługi pokrzywdzonych, ofiar przestępstw spada na organizacje pozarządowe. Jeżeli w jednym mieście, 150-tysięcznym, taka organizacja udziela miesięcznie ponad 100 porad, a w skali roku 1200, natomiast pan mówi o 20 000 wszystkich ośrodków w skali roku, to widać, jak bardzo potrzebne jest wsparcie udzielane organizacjom i jak potrzebne jest to, żeby takich organizacji powstało jak najwięcej. Tymczasem organizacje te czują się osamotnione. (Dzwonek) Brak jest koordynacji ich działań z działaniami instytucji sądowniczych, prokuratorskich. W sądach nie ma informacji, że na miejscu działa organizacja, która może udzielić pomocy ofiarom przestępstw. A więc dobrze by było zwrócić na to uwagę. Pytam, czy ministerstwo ma zamiar podjąć się koordynacji działań pomiędzy organizacjami pozarządowymi i publicznymi ośrodkami świadczenia pomocy ofiarom przemocy. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Królikowski

Dziękuję bardzo.

Cały pomysł na sieć ośrodków pomocy ofiarom przestępstw ma temu służyć, to znaczy cel polega na tym, żeby zgromadzić wiedzę o świadczonej pomocy w regionie i koordynować to, zarządzać tą informacją w takim zakresie, w jakim ktoś zwróci się do tych ośrodków, dlatego że, tak jak powiedziałem, to nie jest główny podmiot, który tę pomoc świadczy. Jest on bardzo istotnym elementem, ale są miejsca, w których tak naprawdę wiodącym podmiotem jest organizacja pozarządowa. Przykładem jest Fundacja Academia Iuris, będą kliniki na wydziałach prawa. Ale też trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że są też takie sądy, są też takie prokuratury, które potrafią zachować się w takiej sytuacji.

Dlaczego nie ma informacji w sądach? Nie wiem. Powinna być, dlatego że sądy otrzymują od nas wydrukowane elementy, które powinny być dostępne dla osób, które tam się zgłaszają - od plakatów po ulotki. To jest kwestia pewnej praktyki działania poszczególnych sądów. Jak rozumiem, zadaniem m.in. posłów jest to, żeby wymuszać na bliskich im organach wymiaru sprawiedliwości określoną praktykę działania. Takie zadanie jest też zadaniem ministra sprawiedliwości. Jestem przekonany o tym, że są miejsca, w których rzeczywiście jest tak, jak powiedziała pani poseł. Są organizacje pozarządowe, które czują się pozostawione same sobie. Jest też tak, że są organizacje, które dość efektywnie potrafią pozyskać pieniądze, np. z funduszy państwowych, ze środków zarządzanych przez samorządy, i tę pomoc świadczyć. To jest rzeczywistość organizacji pozarządowych. Znam to dokładnie od podszewki.

Zawsze jest tak, że borykamy się z trudem szukania pieniędzy po to, żeby realnie i efektywnie wykonywać działalność statutową. To jest oczywiste i to jest rzeczywistość NGOs. Zawsze taka była i zawsze taka będzie. To jest zadanie, które w pierwszej kolejności należy do samorządów. To samorządy w zakresie gospodarowania budżetem i środkami przekazanymi na działalność jednostek samorządu terytorialnego powinny w pierwszej kolejności wspierać owe NGOs. Tak jak powiedziałem, zadanie ministra sprawiedliwości jest zadaniem uzupełniającym, komplementarnie dopełniającym ten system, wspierającym w zakresie koordynacji informacji i promowania dobrych praktyk ze względu na pewną fachowość służb, która tu istnieje. Wszystko to odbywa się we współpracy z NGOs i ośrodkami lokalnymi, bo tylko w ten sposób da się efektywnie dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Dziękuję.

Pełny przebieg posiedzenia.