2015 Danuta Pietraszewska

A+

8 kadencja, Posiedzenie nr 17 w dniu 29-04-2016 (3. dzień obrad)


20. punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia twórców Konstytucji 3 maja (druk nr 465).


Poseł Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za przyjęcie uchwały dotyczącej wybuchu III powstania śląskiego przez aklamację. To bardzo ważne dla Ślązaków i dla Śląska.

(Poseł Marek Suski: Wniosek formalny?)

Potwierdza to wartość tego powstańczego zrywu dla wszystkich Polaków i dla całej Polski. Tej uchwale miała towarzyszyć wystawa powstańcza - z taką prośbą zwróciła się dyrektor Muzeum Powstań Śląskich do pana marszałka. Niestety pan marszałek Kuchciński odmówił i patronatu, i ekspozycji. (Poruszenie na sali) Dlatego występuję z wnioskiem formalnym, aby pan marszałek wytłumaczył nam wszystkim, a w szczególności Śląskowi i Ślązakom, dlaczego nie chciał widzieć w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej tej powstańczej wystawy.

(Poseł Agnieszka Pomaska: To skandal!)

(Głos z sali: Hańba!)

Panie marszałku, bardzo chcielibyśmy usłyszeć wyjaśnienia.