2015 Danuta Pietraszewska

A+

7 kadencja, Posiedzenie nr 77 w dniu 09-10-2014 (2. dzień obrad)

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699).

 

Danuta Pietraszewska:


Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Gratuluję wnioskodawcy wystąpienia. Pokazał pan w sposób piękny i wiarygodny mentalność Ślązaków jako ludzi wrażliwych, jako ludzi kochających Polskę, ale pragnących wyrażenia swojej tożsamości, której podstawowym wyznacznikiem jest język.

Mam pytanie: Czy prawdą jest, że język śląski nie jest ustawowo objęty żadną ochroną państwa? Został zaliczony do języków zagrożonych, co potwierdziła konferencja w Sejmie 5 listopada 2013 r. 500 tys. ludzi na co dzień używa języka śląskiego w Opolskiem i na Górnym Śląsku. (Dzwonek) Ten język wymiera. Czy nie zasługuje na to, żeby go chronić, żeby chronić naszą tożsamość, a przede wszystkim język przed wymarciem? Dziękuję bardzo. (Oklaski)