2015 Danuta Pietraszewska

A+

7 kadencja, Posiedzenie nr 95 w dniu 24-06-2015 (2. dzień obrad)

17 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.

Poseł Danuta Pietraszewska:


Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Dość częste są przypadki przemocy i agresji w szkołach, w przedszkolach, w ośrodkach wychowawczych zarówno pomiędzy uczniami i wychowankami, jak i niestety czasami jest to przemoc ze strony opiekunów, nauczycieli. W dużej mierze zostało to ujawnione dzięki monitoringowi. Jednak metoda ta, choć skuteczna, dla wielu jest kontrowersyjna. Są wątpliwości, czy nie narusza wolności konstytucyjnej, szczególnie jeśli chodzi o niektóre miejsca, w których monitoring miałby zostać zainstalowany.

Pani minister, dlaczego planowany monitoring nie będzie wprowadzony wraz z pozostałymi działaniami? Czy chodzi o wątpliwości, o których wspomniałam, czy przyczyny są bardziej złożone? Mam jeszcze jedno pytanie w związku z tym, że wiele osób poruszało tu już ten problem: Jak dużo pieniędzy przewidziano na realizację tego programu? Dziękuję bardzo. (Oklaski)