Wystąpienie w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej
Wystąpienie w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw.


2015 Danuta Pietraszewska

A+