2015 Danuta Pietraszewska

A+

Pytanie w sprawie odmowy ekspozycji w gmachu Sejmu wystawy "Sfrunął na Śląsk orzeł biały" - z okazji 95. rocznicy III Powstania Śląskiego.

ZAPYTANIE NR
Wpłyneło dnia: 11.05.2016, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu

W związku z odmową ekspozycji w gmachu Sejmu wystawy "Sfrunął na Śląsk orzeł biały" - z okazji 95. rocznicy III Powstania Śląskiego, kieruję do Pana Marszałka zapytanie.

W piśmie, jakie otrzymała Dyrektor Muzeum Powstań Śląskich pani Halina Bieda nie została wskazana żadna przyczyna odmowy ekspozycji wystawy w Sejmie. W kolejnym piśmie Kancelaria Sejmu przyznała , że "po analizie wszystkich dokumentów okazało się, że wystawa tego samego organizatora, o tym samym tytule i tej samej tematyce była wystawiana i uroczyście eksponowana w Senacie w ubiegłym roku", miała więc swój odbiór, ale tylko dla senatorów i gości Senatu. Gmach Sejmu, to inna izba Parlamentu, miejsce pracy posłów, nie senatorów. Jest odwiedzany również przez wycieczki, co stanowi walor edukacyjny zwłaszcza w 95 rocznicę III Powstania Śląskiego tak ważnego dla historii Śląska i Polski. Uważam, że nie należy pozbawiać tak wielkiego grona odbiorców możliwości zapoznania się z historią i poszerzenia wiedzy o Śląsku i jego związku z Macierzą.

     

W związku z tym kieruję do Pana Marszałka pytanie:

Czy Pan Marszałek bierze pod uwagę możliwość wyznaczenia innego terminu ekspozycji w Sejmie wystawy "Sfrunął na Śląsk orzeł biały" - z okazji 95. rocznicy III Powstania Śląskiego, tym bardziej, że walki powstańcze trwały do lipca 1921r.

   

Z wyrazami szacunku

Danuta Pietraszewska

ODPOWIEDŹ
Nadawca: Aneta Kordowska
Wpłyneła dnia: 16.05.2016, Ogłoszona dnia:
zgoda