2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie nieprawidłowego wykorzystania funduszy unijnych, jak również nieracjonalnego przydziału zakupionego sprzętu placówkom oświatowym

ZAPYTANIE NR 494
Wpłyneło dnia: 22-01-2008, Ogłoszone dnia: 07-02-2008 - posiedzenie nr 8
Nadawca: Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Edukacji Narodowej
Z początkiem 2006 r. placówki oświatowe zajmujące się edukacją osób niepełnosprawnych otrzymały pomoce naukowe zakupione z funduszy unijnych. Średnio na jedną placówkę przypadały dary za kwotę 100 tys. zł. Niestety z niejasnych przyczyn placówki otrzymały zupełnie nieprzydatny dla ich podopiecznych sprzęt. Pomyłka ta jest o tyle istotna, iż sprzęt, który miał ułatwić dzieciom naukę, znajduje się obecnie w magazynach. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zainteresowało się zapotrzebowaniem poszczególnych placówek, gdyż obdarowało np. tych, którzy słyszą i mówią, sprzętem do nauki języka migowego, a placówki zajmujące się osobami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich - sprzętem do badań w terenie. Teoretycznie od stycznia 2006 r. dzieci miały już korzystać z nowych pomocy naukowych, tymczasem mimo wydanych ogromnych kwot pieniędzy nadal muszą pracować na tym, co do tej pory ofiarowała im placówka. Szanowna Pani Minister! - Kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację? - Czy i jakie konsekwencje wyciągnięto wobec winnych tak bezmyślnego działania? - Co rząd zamierza zrobić ze sprzętem, który zalega obecnie w magazynach? Z poważaniem Poseł Danuta Pietraszewska
ODPOWIEDŹ
Nadawca: Krystyna Szumilas - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Wpłyneła dnia: 07-02-2008, Ogłoszona dnia: 28-02-2008 - posiedzenie nr 9
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie Pani Poseł Danuty Pietraszewskiej (SPS-024-494/08) w sprawie nieprawidłowego wykorzystania funduszy unijnych, jak również nieracjonalnego przydziału zakupionego sprzętu placówkom oświatowym, uprzejmie informuję: Zgodnie z obowiązującą procedurą dyrektorzy szkół (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi) byli zobowiązani do składania informacji o potrzebnej aparaturze, oprzyrządowaniu oraz środkach dydaktycznych w kuratoriach oświaty. Następnie kuratorzy oświaty przekazywali zweryfikowane listy do Ministerstwa Edukacji Narodowej i na ich podstawie dokonywano centralnych zakupów. W sytuacji przyjęcia i niekorzystania ze sprzętu szkoła, zgodnie z opracowaną procedurą, przekazuje go - za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej lub właściwego kuratorium oświaty - placówce tego samego typu. W ramach monitorowania prawidłowości wykorzystania środków Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej - oprócz standardowych działań kontrolnych projektu ˝Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi˝ - zwróciło się za pośrednictwem poczty e-mail do 1500 dyrektorów szkół, które otrzymały sprzęt z ww. projektu, o przekazanie informacji dotyczącej jego wykorzystywania. Zadano następujące pytania: 1. Czy szkoła posiada sprzęt otrzymany w ramach ww. projektu, który nie jest wykorzystywany i zgodnie ze statutem szkoły nie będzie wykorzystywany w przyszłości? 2. Czy szkoła posiada sprzęt otrzymany w ramach ww. projektu, który nie jest wykorzystywany, ale zgodnie ze statutem szkoły istnieje możliwość, że w przyszłości będzie potrzeba jego wykorzystania (np. w przypadku przyjęcia dzieci z danym typem niepełnosprawności)? 3. Czy szkoła zgłaszała zapotrzebowanie na środki dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny, a którego nie otrzymała w ramach ww. projektu? Na zadane pytania 14 placówek udzieliło odpowiedzi, iż sprzęt otrzymany w ramach projektu nie jest wykorzystywany i zgodnie ze statutem szkoły nie będzie wykorzystywany w przyszłości. Sprzęt ten zostanie przekazany szkołom, które deklarują potrzebę i możliwość jego wykorzystania. Z poważaniem Sekretarz stanu Krystyna Szumilas