2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie prób wznowienia wydobycia w KWK "Makoszowy".

ZAPYTANIE NR 4474
Wpłyneło dnia: 25.09.2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Krzysztof Gadowski, Paweł Bańkowski, Andrzej Czerwiński, Zdzisław Gawlik, Tomasz Piotr Nowak, Danuta Pietraszewska
Adresat: Minister Energi

Szanowny Panie Ministrze,

w celu ratowania kopalni byli pracownicy KWK "Makoszowy" utworzyli Spółkę Pracowniczą KWK „Makoszowy” sp. z o.o. Jej udziałowcami zostały trzy związki zawodowe. Celem spółki jest przywrócenie wydobycia w zabrzańskiej kopalni, które decyzją Ministerstwa Energii zostało wstrzymane w grudniu 2016 roku. Spółka Restrukturyzacji Kopalń, w której obecnie znajduje się KWK „Makoszowy” oszacowała, że jej likwidacja potrwa do 2021 roku i pochłonie 490 milionów złotych.

Wcześniej, SRK próbowała sprzedać kopalnię „Makoszowy”. Jak wynika z analizy wykonanej na potrzeby przetargu, zasoby operatywne węgla będące w posiadaniu kopalni, zabezpieczają jej funkcjonowanie do ok. 2060 roku.

Udziałowcy Spółki Pracowniczej KWK „Makoszowy” złożyli w ministerstwie oficjalny wniosek o przejęcie części majątku oraz koncesji na wydobywanie złoża po byłej kopalni od SRK. Według ich analiz złoża, które nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych w celu wydobycia wynoszą 54 miliony ton zapewniając przywrócenie kilkuset miejsc pracy.

W związku z powyższymi informacjami prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Jak wielkie złoże pozostało w rejonie kopalni „Makoszowy”?

Które z kopalni Polskiej Grupy Górniczej będą wydobywały węgiel z obszaru byłej kopalni „Makoszowy”

Jakie jest stanowisko Ministerstwa Energii do wniosku spółki pracowniczej KWK „Makoszowy”?

Z poważaniem

ODPOWIEDŹ
Nadawca:
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia: