2015 Danuta Pietraszewska

A+

Zapytanie w sprawie przekazanej przez Ministra Jana Szyszko koperty Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi.

ZAPYTANIE NR 3843
Wpłyneło dnia: 06.07.2017, Ogłoszone dnia:
Nadawca: Joanna Mucha, Zbigniew Ajchler, Bartosz Arłukowicz, Urszula Augustyn, Joanna Augustynowska, Tadeusz Aziewicz, Paweł Bańkowski, Anna Białkowska, Marek Biernacki, Małgorzata Chmiel, Alicja Chybicka, Janusz Cichoń, Piotr Cieśliński, Zofia Czernow, Ewa Drozd, Artur Dunin, Joanna Frydrych, Grzegorz Furgo, Krzysztof Gadowski, Zdzisław Gawlik, Stanisław Gawłowski, Lidia Gądek, Elżbieta Gelert, Artur Gierada, Marta Golbik, Cezary Grabarczyk, Jan Grabiec, Andrzej Halicki, Bożena Henczyca, Jolanta Hibner, Marek Hok, Maria Małgorzata Janyska, Bożena Kamińska, Włodzimierz Karpiński, Marcin Kierwiński, Joanna Kluzik-Rostkowska, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Ewa Kołodziej, Leszek Korzeniowski, Tomasz Kostuś, Robert Kropiwnicki, Wojciech Król, Marek Krząkała, Józef Lassota, Izabela Leszczyna, Beata Małecka-Libera, Arkadiusz Marchewka, Rajmund Miller, Aldona Młyńczak, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Arkadiusz Myrcha, Anna Nemś, Dorota Niedziela, Małgorzata Niemczyk, Sławomir Nitras, Tomasz Piotr Nowak, Mirosława Nykiel, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Sławomir Jan Piechota, Danuta Pietraszewska, Teresa Piotrowska, Agnieszka Pomaska, Jacek Protas, Elżbieta Radziszewska, Grzegorz Raniewicz, Leszek Ruszczyk, Marek Rząsa, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Bożena Szydłowska, Tomasz Szymański, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Marcin Święcicki, Cezary Tomczyk, Robert Tyszkiewicz, Jarosław Urbaniak, Anna Wasilewska, Monika Wielichowska, Wojciech Wilk, Marek Wójcik, Stanisław Żmijan
Adresat: prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier,

obywatele mieli okazję zobaczyć jak Minister Środowiska Jan Szyszko wręcza kopertę Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Błaszczakowi wspominając o sprawie "córki leśniczego". Odbieram w tej sprawie liczne telefony i maile. Minister Jan Szyszko mówi w wywiadzie, że sprawa dotyczyła bohaterki narodowej "Inki". W ostatnim czasie komentując tę sprawę w mediach powiedziała Pani:

"To jest wypadek przy pracy, który w ogóle nie powinien się zdarzyć, ja nie wiem, jaka była treść tej koperty i jakie to były dokumenty. Na pewno to będzie wyjaśniane."

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1) Jakie są Pani konkluzje po przeprowadzonych "wyjaśnieniach" w sprawie koperty od "córki leśniczego"?

2) Co miała Pani na myśli nazywając to zdarzenie "wypadkiem przy pracy"?

3) Czy zna Pani treści przekazywane w kopercie?

4) Czy Ministrowie złożyli już Pani wyjaśnienia w tej sprawie?

5) Czy potwierdza Pani, że sprawa dotyczyła bohaterki narodowej Inki?

Z poważaniem

ODPOWIEDŹ
Nadawca:
Wpłyneła dnia: , Ogłoszona dnia:

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 3843 Posłów Joanny Muchy oraz grupy posłów w sprawie przekazanej przez Ministra Jana Szyszko koperty Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, z upoważnienia Prezes Rady Ministrów, uprzejmie informuję, co następuje.

Nie znam treści listu znajdującego się w kopercie przekazanej Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi przez Ministra Jana Szyszko. Koperta nie została otwarta i zwrócono ją adresatowi z prośbą o wykorzystanie drogi służbowej w przypadku, gdyby sprawa dotyczyła kwestii służbowych. Z rozmowy przeprowadzonej z Ministrem Janem Szyszko wynika, że sprawa miała charakter prywatny. Ze względu na natłok obowiązków, Ministrowie nie mieli innej okazji do spotkania.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że Stołeczna Prokuratura Okręgowa odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. W opinii prokuratury nie ma podstaw do uznania, że sprawa może nosić znamiona jakiegokolwiek przestępstwa.

Z poważaniem

Paweł Szrot